BẢNG TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC ỐNG INOX THÔNG DỤNG ASTM A312
WELDED AUSTENITIC STAINLESS STEEEL PIPES A312


ASTM A312/ A358/ A778, ASME B36. 19M/ ASME B36. 10MBẢNG TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC ỐNG INOX THÔNG DỤNG JIS G3459/JIS G3468
WELDED AUSTENITIC STAINLESS STEEEL PIPES JIS G3459/ G3468
www.inoxquangminh.com

Hỗ trợ

Hotline:

 

0906 345 304
0903 989 304

Tel:

028 2216 6670

sales@inoxquangminh.com