Thép xây dựng năm 2013: Tồn kho không đáng kể

02/11/2013 07:00:00

 

 
 
Về sản xuất, tính chung 9 tháng toàn Hiệp hội sản xuất được 3.360.016 tấn, tăng nhẹ 0,02% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số thép bán được trong 9 tháng đầu năm là 3.389.181 tấn, tăng 2,46% so với 9 tháng đầu năm 2012.
Lượng thép xây dựng tồn kho là 317.504 tấn, Hiệp hội Thép đánh giá lượng tồn kho này là hoàn toàn bình thường, đủ gối đầu cho thị trường thép trong nước vào tháng tới.
Về giá cả, mặc dù trong 9 tháng qua giá các nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép tiếp tục xu hướng giảm và chững lại nhưng giá bán lẻ thép trong nước cũng không điều chỉnh nhiều.
 
Phạm Ý
 

Tin tức khác

Hỗ trợ

Hotline:

 

0906 345 304
0903 989 304

Tel:

028 2216 6670

sales@inoxquangminh.com